Stadsrekening 2019

Programma's

Veiligheid

Veiligheid

Welk maatschappelijk effect willen we op lange termijn bereiken?

De zorg van de overheid voor de veiligheid van de burger is verankerd in de kernwaarden van de rechtsstaat. Geen vrijheid, geen gelijkwaardigheid, geen solidariteit zonder een veilige publieke ruimte. Onze zorg voor lokale veiligheid rust op drie pijlers. De eerste: een actieve burger die verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn eigen veiligheid en die van zijn omgeving. De tweede: een lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en partijen bij elkaar brengt. De derde: informatie- en netwerksturing om preventief en effectief optreden mogelijk te maken. De kern van ons succes ligt in de samenwerking die we met de partners en burgers in onze stad organiseren. Met deze benadering sluiten we aan op de ambities in het coalitieakkoord voor de opgaven: ‘een sociale stad blijven’, ‘bouwen aan een aantrekkelijke stad’ en ‘moderne overheid’.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 20
Gerealiseerd € 19
Afwijking € 0
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49