Stadsrekening 2019

Veiligheid

Verbonden partijen en samenwerkingen

Vanuit het programma Veiligheid participeren wij in de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid
Gelderland Zuid. Deze partij draagt bij aan de fysieke veiligheid, door het preventief en repressief bestrijden van
incidenten, rampen en zware ongevallen. De wettelijke grondslag voor van bovengenoemde taken ligt in de  Wet op de Veiligheidsregio's, de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Ambulancezorg. Ten aanzien van de
ambulancezorg geldt dat de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de organisatie en het waarborgen
van een adequaat niveau van ambulancezorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten is maar de financiering een taak van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Met de GGD Gelderland-Zuid werken we samen daar waar het taakveld maatschappelijke zorg sociale veiligheid raakt. De GGD is daarmee een belangrijke partner in de verbinding tussen zorg en veiligheid. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is samen met de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) een belangrijke partner bij vraagstukken rondom fysieke veiligheid. Daarnaast zijn er bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden bij de aanpak van ondermijning: het IGP in Gelderland-Zuid en het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) in Oost-Nederland.

Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49