Stadsrekening 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Visie

Het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling neemt fysiek ruimtelijke projecten in ontwikkeling en voert deze uit.  De beoogde maatschappelijke effecten van dit programma zijn:

  • Een groter aanbod van woningen voor de doelgroepen die daar het meeste behoefte aan hebben. Dit bereiken we door de productie van bouwrijpe grond en de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen.
  • Het scheppen van fysieke ruimte voor de realisatie van culturele en maatschappelijke voorzieningen, scholen, kantoren, bedrijfshuisvesting en andere werkgelegenheidslocaties.
  • De realisatie van structuurbepalende, stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals de Waalsprong, Centraal Station, Valkhofkwartier en Waalfront.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49