Stadsrekening 2019

Programma's

Werk en Inkomen

Werk en Inkomen

Welk maatschappelijk effect willen we op lange termijn bereiken?

We willen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke participatie van onze inwoners zodat zo veel mogelijk mensen volwaardig meedoen in de Nijmeegse samenleving. Of ze wel of geen baan hebben, of ze te maken hebben met schulden of dat ze leven in armoede: iedereen moet kunnen meedoen.

Werken en naar school gaan zijn de belangrijkste manieren om maatschappelijk te participeren en om uit de armoede te komen of te blijven. We zullen er daarom ook de komende jaren weer alles aan doen om dit mogelijk te maken. Werken en leren kan op verschillende manieren, afhankelijk van de individuele situatie van de betreffende persoon. We vinden het belangrijk dat onze resultaten duurzaam zijn en dat we op alle mogelijke manieren activering stimuleren. We nemen er geen genoegen mee dat eind 2019 ca 7.150 Nijmegenaren(Participatiewet inclusief IOAW, IOAZ en Bbz) afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, dat ongeveer 4.000 kinderen in Nijmegen opgroeien in armoede en dat duizenden Nijmegenaren (problematische) schulden hebben. We willen een activerend, duurzaam en sociaal armoedebeleid en een proactief, laagdrempelig en effectief schuldenbeleid. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een economisch veerkrachtige en sociale stad.  

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 181
Gerealiseerd € 176
Afwijking € 5
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49