Stadsrekening 2019

Programma's

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Welk maatschappelijk effect willen we op lange termijn bereiken?

De aanwezigheid van cultuur en erfgoed draagt wezenlijk bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Ons verleden vormt een stevig fundament voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de stad en is integraal onderdeel van ons culturele klimaat. Kennis van en aandacht voor de rijke cultuurgeschiedenis van onze stad vergroot de betrokkenheid van de Nijmegenaren bij hun directe omgeving en hun onderlinge verbondenheid. Nijmegen is ook jong van geest en heeft een bruisend cultureel klimaat. Onze sterke cultuurhistorische identiteit en culturele voorzieningen maken van Nijmegen een fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren.

We zorgen goed voor ons erfgoed en zetten, waar mogelijk, cultuurhistorie in als inspiratiebron in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en maken we het verleden tastbaar en beleefbaar. Investeren in erfgoed loont. Die investeringen stralen af op bewoners, bezoekers en ondernemers. Het leidt tot extra investeringen van derden, tot stabiele of hogere vastgoedprijzen, meer toeristen en dus meer toeristische uitgaven.

Naast een belangrijke sociaaleconomische locatiefactor leveren cultuur en erfgoed een positieve bijdrage aan de betrokkenheid van de Nijmegenaren bij hun directe omgeving en hun onderlinge verbondenheid. Meer dan in het verleden leidt deze betrokkenheid ertoe dat burgers zelf initiatieven ontplooien. In die gevallen proberen wij actief mee te denken en te stimuleren. Met onze inzet op een goede culturele infrastructuur zorgen we voor een cultureel klimaat in de stad dat aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers en uitnodigend is voor ondernemers. De cultuurparticipatie in Nijmegen is relatief hoog, zowel actief als passief, maar we bereiken nog niet iedereen. We streven ernaar om alle bewoners in de stad actief te betrekken bij culturele activiteiten. Met behulp van cultuureducatie willen we jongeren enthousiast maken voor cultuur en erfgoed. Ook is diversiteit van zowel de programmering als het publiek een belangrijke opgave.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 29
Gerealiseerd € 29
Afwijking € 0
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49