Stadsrekening 2019

Stadsrekening 2019

Baten Gerealiseerd€ -835.184

Een afwijking van € -2.779 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 829.894

Een afwijking van € -11.894 ten opzichte van de begroting

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49