Stadsrekening 2019

Programma's

Sport

Sport

Welk maatschappelijk effect willen we op lange termijn bereiken?

Het programma Sport bestaat uit de taakvelden Sportbeleid en Sportaccommodaties. Binnen het taakveld Sportbeleid worden de initiatieven ‘bewegen voor alle groepen van de bevolking’ en ‘vitale sportverenigingen’ uitgevoerd. Het taakveld Sportaccommodaties betreft het zo efficiënt mogelijk beheren en exploiteren van de fysieke maatschappelijke voorzieningen. Daarbij streven we naar een optimale benutting, instandhouding en spreiding van al onze gemeentelijke voorzieningen.

Sport en bewegen geeft mensen plezier, uitdaging, voldoening en beleving en heeft hierdoor een gunstig effect op gezondheid, fitheid en sociaal welzijn. Wij werken aan een inclusieve stad, waarin sport en bewegen voor een ieder mogelijk moet zijn. Wij streven daarbij naar een hoge sport- en beweegdeelname. Dit streven hebben we o.a. voor de jeugd, jongeren, studenten, volwassenen en ouderen. We besteden extra aandacht aan groepen die hierin achterblijven. Dit doen we door ‘meedoen’ centraal te stellen. We bereiken dit via onze verenigingen, door laagdrempelige beweegmogelijkheden in de wijk, een hoge sport- en beweegdeelname aan sportactiviteiten en een vraag- en wijkgerichte aanpak. Daarnaast vindt er samenwerking met diverse partners in de stad en met andere beleidsprogramma’s plaats om dit mogelijk te maken. Aan de andere kant zorgen we voor goede, veilige, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties en beheren we deze zo effectief en klantvriendelijk als mogelijk.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 19
Gerealiseerd € 18
Afwijking € 1
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49