Stadsrekening 2019

Taakvelden

5.2 Sportaccommodaties

bedragen x € 1.000

5.2 Sportaccommodaties

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Financiële lasten per programma

61361

Buitensportaccommodaties

3.870,4

4.289,0

3.919,1

369,9

 V

61359

Binnensportaccommodaties

3.361,7

3.522,5

3.554,6

32,1

 N

61362

Triavium

2.114,2

2.238,3

2.320,4

82,1

 N

61360

Jan Massinkhal

445,1

741,9

767,9

26,0

 N

60364

Buitensportaccommodaties

16,7

0,0

0,0

0,0

 V

67030

5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn

2.614,2

2.586,5

2.503,9

82,5

 V

12.422,2

13.378,1

13.065,9

312,2

 V

Financiële baten per programma

61361

Buitensportaccommodaties

-511,0

-768,0

-804,1

36,1

 V

61359

Binnensportaccommodaties

-2.107,6

-2.373,6

-2.485,2

111,7

 V

61362

Triavium

-1.349,8

-1.452,9

-1.566,4

113,5

 V

61360

Jan Massinkhal

-282,8

-366,4

-389,5

23,2

 V

67030

5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn

0,0

0,0

-48,1

48,1

 V

-4.251,3

-4.960,8

-5.293,3

332,5

 V

Saldo van lasten en baten

8.170,9

8.417,3

7.772,6

644,7

 V

V=voordeel; N=nadeel

Lasten

x 1 duizend
Begroot € 13.378
Gerealiseerd € 13.066
Afwijking € 312
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49