Stadsrekening 2019

Programma's

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Welk maatschappelijk effect willen we op lange termijn bereiken?

Voor het goed functioneren van de stad moeten mensen (en goederen) zich kunnen verplaatsen. Daarom moeten Nijmegen en de regio goed en betrouwbaar bereikbaar zijn en blijven. Dat draagt bij aan een aantrekkelijke stad en aan de economische veerkracht en vitaliteit van Nijmegen. Daarnaast spelen leefbaarheid en gezondheid een steeds grotere rol. Voor de langere termijn verwachten we dat de mobiliteit door de economische en ruimtelijke ontwikkelingen verder groeit.

De stad moet ook duurzamer worden. Deze duurzaamheidstransitie geven wij ook in dit programma vorm. Om de effecten van het verkeer op de luchtkwaliteit en op de gezondheid van de inwoners te verminderen, hebben wij een pakket van maatregelen dat gericht is op 40% minder roet in 2022 (ten opzichte van 2014). We werken aan schoner en duurzamer vervoer en stimuleren duurzaam gedrag. Daarom willen we het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer bevorderen en relatief schone vervoerswijzen faciliteren.

Fietsen levert een constante bijdrage aan gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. We werken aan groei van het fietsgebruik voor verplaatsingen binnen de stad. Daarnaast willen we een absolute groei van het openbaar vervoergebruik in onze regio.  Het openbaar vervoer moet op de belangrijkste verbindingen in de stad en regio een gelijkwaardig alternatief zijn voor de auto (reistijden, comfort en tarieven).  We verbeteren de bereikbaarheid door automobilisten te stimuleren de spits te mijden en alternatieven aan te bieden. Er is steeds meer aandacht voor een optimale benutting van het bestaande wegennet, zowel regionaal als lokaal.

We werken de komende vier jaar met verschillende maatregelen aan een goed bereikbare binnenstad met een prettig verblijfsklimaat (zoals het verdwijnen van de bussen uit de Burchtstraat). We beheren en onderhouden de wegen, civiele bouwwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en verkeersvoorzieningen. Door risicogestuurd beheer streven we naar integrale inzet van middelen en veilige assets (eigendommen) in de openbare ruimte.

We zetten in op een verantwoord, acceptabel evenwicht tussen vraag naar en aanbod van parkeerplaatsen, en een passend parkeeraanbod voor bewoners, forenzen, ondernemer en bezoekers van onze stad.

Landelijk neemt het aantal ernstige verkeersongevallen minder snel af. Vooral de toename van het aantal gewonden onder kwetsbare verkeersdeelnemers baart zorgen. De ontwikkeling in Nijmegen is (vergeleken met andere sterk stedelijke gemeenten) relatief gunstig: hier blijft het aantal ernstige letselongevallen gelijk. Maar we blijven streven naar minder ongevallen.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 44
Gerealiseerd € 45
Afwijking € -1
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49