Stadsrekening 2019

Bijlagen

Leningen limiet kasgeld

Leningen limiet kasgeld

De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de toegestane kortlopende financiering.
Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de liquiditeitspositie
weer in realisatie tot de kasgeldlimiet per kwartaal in 2019.

Gegevens liquiditeitspositie over het jaar 2019 ( modelstaat A )
Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen

Berekening liquiditeitspositie:

bedragen x  € 1.000,-

1.

Vlottende (korte) schuld

jan

52.000

apr

39.000

jul

34.000

okt

46.000

feb

52.000

mei

22.000

aug

30.000

nov

51.000

mrt

31.000

juni

40.000

sep

35.000

dec

112.000

2.

Vlottende middelen

jan

5.000

apr

7.000

jul

7.000

okt

5.000

feb

13.000

mei

3.000

aug

5.000

nov

9.000

mrt

16.000

juni

27.000

sep

6.000

dec

15.000

3.

Netto vlottende schuld (+)/Overschot vlottende middelen (-) (1-2)

jan

47.000

apr

32.000

jul

27.000

okt

41.000

feb

39.000

mei

19.000

aug

25.000

nov

42.000

mrt

15.000

juni

13.000

sep

29.000

dec

97.000

4.

Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/Gemiddelde overschot vlottende middelen (-)

33.667

21.333

27.000

60.000

5.

Kasgeldlimiet

69.000

69.000

69.000

69.000

6a.

Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)

35.333

47.667

 42.000

      9.000

6b.

Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)

Het saldo van de gemiddelde netto vlottende schuld en de vlottende middelen per kwartaal mag maximaal twee aaneengesloten kwartalen de kasgeldlimiet overschrijden. In 2019 is de limiet geen enkel kwartaal overschreden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49