Stadsrekening 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1 mln                V = Voordeel / N = Nadeel

Begroting 2019

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

Bestuur en organisatie

67,9

-6,5

61,4

 N

67,0

-9,7

57,3

 N

73,9

-10,7

63,2

 N

6,9

-1,0

5,9

 N

Veiligheid

18,7

-0,2

18,5

 N

19,7

-0,4

19,3

 N

19,2

-0,8

18,4

 N

-0,4

-0,3

-0,7

 V

Economie en toerisme

5,5

-1,8

3,7

 N

6,0

-2,0

4,0

 N

5,3

-1,8

3,5

 N

-0,7

0,2

-0,5

 V

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

222,1

-9,7

212,4

 N

235,1

-13,6

221,5

 N

227,7

-15,4

212,3

 N

-7,4

-1,9

-9,3

 V

Werk en Inkomen

182,6

-104,5

78,1

 N

181,1

-103,2

77,9

 N

175,7

-102,3

73,4

 N

-5,4

0,9

-4,5

 V

Onderwijs

32,5

-7,0

25,5

 N

31,0

-7,4

23,6

 N

30,3

-7,6

22,7

 N

-0,7

-0,2

-0,9

 V

Bereikbaarheid

45,0

-21,5

23,5

 N

44,4

-23,2

21,2

 N

44,9

-23,6

21,3

 N

0,5

-0,4

0,1

 N

Wonen en stedelijke ontwikkeling

120,9

-114,5

6,4

 N

122,7

-116,4

6,3

 N

119,0

-112,0

7,0

 N

-3,6

4,4

0,8

 N

Openbare ruimte

41,8

-24,2

17,6

 N

45,6

-24,7

20,9

 N

44,1

-22,9

21,2

 N

-1,4

1,8

0,4

 N

Cultuur en Cultureel Erfgoed

28,2

-4,0

24,2

 N

29,0

-4,9

24,1

 N

28,6

-4,9

23,7

 N

-0,4

0,0

-0,4

 V

Sport

17,5

-4,5

13,0

 N

18,7

-5,1

13,6

 N

17,8

-5,6

12,2

 N

-0,9

-0,4

-1,3

 V

Financiën

13,2

-493,1

-479,9

 V

17,1

-499,5

-482,4

 V

18,8

-505,4

-486,6

 V

1,7

-6,0

-4,3

 V

Saldo van lasten en baten

795,9

-791,5

4,4

 N

817,4

-810,2

7,2

 N

805,4

-812,9

-7,5

 V

-12,0

-2,7

-14,7

 V

Saldo van reserves

Financiën

15,2

-19,7

-4,5

 V

24,4

-22,2

2,2

 N

24,5

-22,3

2,2

 N

0,1

-0,1

0,0

-

Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

15,2

-19,7

-4,5

 V

24,4

-22,2

2,2

 N

24,5

-22,3

2,2

 N

0,1

-0,1

0,0

-

Totaal

811,1

-811,2

-0,1

 V

841,8

-832,4

9,4

 N

829,9

-835,2

-5,3

 V

-11,9

-2,8

-14,7

 V

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49