Stadsrekening 2019

Programma's

Financiën

Financiën

Welk maatschappelijk effect willen we op lange termijn bereiken?

We willen bereiken dat voor de burgers en bedrijven goed inzichtelijk is  waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met de ter beschikking gestelde middelen, zoals geld, personeel en materiaal.
Met de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het opleggen van gemeentelijke heffingen genereren wij inkomsten voor ons lokale beleid. We doen dat op een zorgvuldige manier, met inachtneming van de vastgestelde uitgangspunten voor ons heffingenbeleid.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 41
Gerealiseerd € 43
Afwijking € -2
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49