Stadsrekening 2019

Programma's

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Welk maatschappelijk effect willen we op lange termijn bereiken?

We dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van de stad van vandaag en morgen en leveren hiermee een bijdrage aan de grote opgaven van Nijmegen zoals beschreven in het coalitieakkoord.

We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte voor iedereen. Een leefomgeving  waar mensen elkaar ontmoeten, zich thuis voelen en met plezier gebruik van maken.  Centraal in het beleid voor Openbare Ruimte staat de overtuiging dat we 'ruimte willen geven' aan bewoners en hen graag betrekken en verantwoordelijkheid geven bij het gebruik, beheer en onderhoud van de stad. Wij geven ruimte  aan initiatieven en participatie zonder daarbij de techniek en de veiligheid uit het oog te verliezen. Met het oog op duurzaamheid werken we in lijn met de landelijke rijksdoelstellingen toe naar de realisatie van 75% hergebruik van het huishoudelijk afval in 2020 en naar 90% in 2025. We combineren dit maatschappelijk beheer met big data en risicosturing in ons streven naar een toekomstbestendige openbare ruimte voor iedereen.

De drie grote thema’s op het gebied van duurzaamheid zijn de energietransitie (we willen in 2045 een energieneutrale stad zijn), de ontwikkeling van de circulaire economie (o.a. circulair inkopen) en klimaatadaptatie (in 2050 een stad zijn die klimaatproof is). We pakken deze thema’s in samenwerking met partners uit de regio aan, met de doelstelling dat de transitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is en we participatie bevorderen.

Lasten

x 1 miljoen
Begroot € 46
Gerealiseerd € 44
Afwijking € 1
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49