Stadsrekening 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Woonlasten in vergelijking

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft een rapportage Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten (KBGG) 2019 opgesteld. Hierbij zijn de 38 grootste gemeenten met elkaar vergeleken op het gebied van woonlasten en de OZB voor niet-woningen.

Woonlasten

Bij de vergelijking tussen deelnemers kijkt het rapport naar de gemeentelijke woonlasten (OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing). Hierbij wordt dit jaar onderscheid gemaakt tussen de eigenaar en de huurder van een woning.
Belangrijke uitkomsten voor Nijmegen zijn dat de gemeente op de 15e plaats (2018: 19e) van de 38 deelnemers staat qua woonlasten (van laag naar hoog) bij de eigenaren van een woning. Ons OZB tarief is voor woningen het hoogste (2019: € 529; 2018: € 530), maar daar staat tegenover dat Nijmegen als het gaat om de afvalstoffenheffing veruit het goedkoopste is (2019: € 40; € 2018: € 34).
Als we naar de rioolheffing kijken dan kost dat in Nijmegen zowel voor een eenpersoonshuishouden als een meerpersoonshuishouden in 2019 € 152 (2018: € 165). Gemiddeld over de 38 deelnemers genomen, kost het een eenpersoonshuishouden in 2019 € 163 (2018: € 159) en een meerpersoonshuishouden € 169 (2018: € 164). Nijmegen zit daarmee in 2019 onder het gemiddelde.

Voor de huurders is Nijmegen veruit het goedkoopst. Dit komt omdat de huurder alleen voor de afvalzakken betaalt (2019: € 40; 2018: € 34).

Belangrijkste conclusies onderzoek COELO 2019 ten aanzien van landelijke woonlasten:

  1. De gemiddelde landelijke woonlasten zijn met 4,3% gestegen naar € 702;
  2. ‘s-Gravenhage heeft met € 563 de laagste woonlasten;
  3. Enschede heeft met € 854 de hoogste woonlasten;
  4. Nijmegen staat op de 15e plaats van boven met € 722 aan woonlasten. Met onze woonlasten bevinden we ons dus in de middenmoot van de 38 grootste gemeenten.
  5. Als we kijken naar vergelijkbare kennissteden zijn alleen Tilburg (2019: € 600) en Eindhoven (2019: € 677) goedkoper. Kennissteden als Enschede (2019: € 854), Leiden (2019: € 818) en Arnhem (2019: € 763) zijn duurder.

OVERZICHT GEMIDDELDE WOONLASTEN GROTE GEMEENTEN 2014-2019

Jaar

Nijmegen

Rangorde Nijmegen COELO

Duurste gemeente

Goedkoopste gemeente

2014

€ 694

20

Zaanstad

€ 804

Tilburg

€ 532

2015

€ 722

18

Zaanstad

€ 820

‘s-Gravenhage

€ 547

2016

€ 733

14

Delft

€ 832

‘s-Gravenhage

€ 549

2017

€ 740

16

Delft

€ 845

‘s-Gravenhage

€ 549

2018

€ 728

19

Delft

€ 842

‘s-Gravenhage

€ 546

2019

€ 722

15

Enschede

€ 854

’s-Gravenhage

€ 563

OZB

OZB Woningen
Ons OZB tarief 2019 voor woningen van 0,2350% (2018: 0,2612%) is het hoogst van de 38 gemeenten. Amsterdam heeft het laagste tarief 2019 van 0,0379% (2018: 0,0414%).

OZB Niet woningen
Voor niet woningen geldt dat we voor eigenaren in 2019 op de 1e plaats (2018: 1e plaats) en voor gebruikers op de laatste gecombineerde (samen met Lelystad) 37e plaats (2018: 37e plaats) van boven staan.

OZB niet woningen eigenaren
Nijmegen heeft het hoogste tarief 2019 van 0,9162% (2018: 0,9029%). Amsterdam heeft het laagste tarief 2019 van 0,1535% (2018: 0,1615%).

OZB niet woningen gebruikers
Leiden heeft het hoogste tarief 2019 van 0,4913% (2018: 0,4642%). In Nijmegen betalen gebruikers van niet woningen sinds 2018 geen OZB aan de gemeente (OZB deel gebruikers niet woningen is afgeschaft en verschoven naar OZB deel eigenaars niet woningen). In Lelystad betalen gebruikers van niet woningen als sinds 2016 geen OZB meer aan de gemeente.

Gecombineerd is het OZB tarief 2019 voor niet woningen (tarief eigenaar en gebruiker bij elkaar opgeteld) in Nijmegen met 0,9162% (2018: 0,9029%) evenals vorig jaar het op één na hoogste van de 38 gemeenten (2e plaats). Evenals vorig jaar heeft Leiden gecombineerd het hoogste tarief 2019 van 0,9832% (2018: 0,9290%).

Conclusie totale woonlasten

Nijmegen ligt qua woonlasten in 2019 met een bedrag van € 722 (2018: € 728) boven het landelijk gemiddelde van € 702 (2018: € 677), maar is met een plaats 15 een gemiddelde gemeente als je kijkt naar de 38 grootste gemeenten die door COELO zijn onderzocht. Vergelijkbare kennissteden zijn in 2019 over het algemeen iets duurder dan Nijmegen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49