Stadsrekening 2019

Taakvelden

5.1 Sportbeleid en activering

bedragen x € 1.000

5.1 Sportbeleid en activering

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Financiële lasten per programma

61335

Versterken sportverenigingen

91,3

59,5

48,7

10,8

 V

61375

Sportontwikkeling

710,8

761,3

596,9

164,4

 V

61337

Zwemmen

2.021,0

2.022,3

2.026,6

4,3

 N

61339

Product Sport Algemeen

147,1

62,0

44,5

17,5

 V

61338

Overige subsidies

118,1

164,0

142,9

21,1

 V

61334

Sportstimulering

54,0

94,1

83,4

10,7

 V

61336

Topsport

167,5

209,0

204,3

4,7

 V

67029

5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv

1.740,5

1.993,3

1.633,6

359,7

 V

5.050,4

5.365,5

4.780,8

584,8

 V

Financiële baten per programma

61335

Versterken sportverenigingen

0,0

0,0

-0,3

0,3

 V

61375

Sportontwikkeling

-282,0

-185,7

-266,2

80,4

 V

61337

Zwemmen

0,0

0,0

-2,5

2,5

 V

61334

Sportstimulering

0,0

0,0

-0,8

0,8

 V

61336

Topsport

0,0

0,0

-13,0

13,0

 V

67029

5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv

0,0

0,0

-18,0

18,0

 V

-282,0

-185,7

-300,8

115,0

 V

Saldo van lasten en baten

4.768,4

5.179,8

4.480,0

699,8

 V

V=voordeel; N=nadeel

Lasten

x 1 duizend
Begroot € 5.366
Gerealiseerd € 4.781
Afwijking € 585
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49