Stadsrekening 2019

Sport

Begrotingswijzigingen

Begrotingswijzigingen

De primitieve begroting bedroeg € 12,9 miljoen. In de zomernota is hier € 0,7 miljoen aan toegevoegd.
Hieronder lichten we de grootste, inhoudelijke bijstellingen toe.

- BW01659: € 0,1, aan diverse op boekingen van nieuwe exploitaties bij de zomernota 2019.
- BW01671: € 0,1, uitbreiding van de regeling combinatiefunctionarissen.
- BW01685: € 0,1, onderuitputting product sport algemeen(€ 0,05) en correctie omslagrente (€ 0,14).

Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.

Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49