Stadsrekening 2019

Sport

Belangrijkste resultaten

Mensen in beweging krijgen
We hebben (laagdrempelig) sporten en bewegen gestimuleerd zoals walking football (een voetbalvorm voor senioren), en het leggen van verbindingen tussen sport en relevante organisaties op andere maatschappelijke terreinen zoals sociale wijkteams en zorginstellingen om meer mensen in beweging te krijgen.

Nieuw uitvoeringskader sportdocenten en buurtsportcoaches
We hebben een nieuw uitvoeringskader voor de inzet van sportdocenten en buurtsportcoaches uitgewerkt en opgeleverd om aan te kunnen sluiten bij bredere ontwikkelingen in de stad, zoals een goede, structurele basis in een wijk, een rijke ontwikkelomgeving, stimuleren van een breed motorische ontwikkeling en prikkelen, belonen en stimuleren van initiatieven om de sport- en beweegparticipatie onder verschillende doelgroepen te verhogen.

Uniek sporten
We hebben de inzet Uniek Sporten met de regiogemeenten gecontinueerd, gericht op sportstimulering voor mensen met een beperking en extra inzet op sportstimulering onder de doelgroep migranten.

Talentontwikkeling
We hebben verenigingen op het gebied van talentontwikkeling ondersteund door de ontwikkelomgeving bij sportaanbieders meer af te stemmen op de ontwikkelbehoeften van de jongere sporters (kinderen en jeugd). Daarnaast zijn ook de jeugdopleidingen van sportaanbieders versterkt met een kwaliteitsimpuls, waarbij er in samenwerking met Topsport Gelderland en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gewerkt aan de implementatie van het Gelders model voor sport- en beweegtalent zodat jeugdigen hun eigen sport- en beweegtalent optimaal kunnen benutten.

Rookvrije binnen- en buitensportaccommodaties
Groen Gezond en in Beweging, waarbij we in samenwerking met N.E.C. en Nijmeegse sportverenigingen rookvrije binnen- en buitensportaccommodaties hebben gerealiseerd met het oog op een rookvrije generatie.

Nota Buitensportaccommodaties
We hebben uitvoering gegeven aan de Nota Buitensportaccommodaties om de sport in Nijmegen een kwaliteitsimpuls te geven. Dit betreft o.a. de uitbreiding van de accommodatie bij NMHC en de Trekvogels, vervanging van diverse toplagen, de verhuizing van The Wasps naar de Biezen en het voorbereiden van de verhuizing van korfbalvereniging Keizer Karel.

Bewegen, spelen en ontmoeten in de wijk
Er zijn in samenwerking met diverse programma’s onder de vlag Bewegen, spelen en ontmoeten in de wijk zowel beweegroutes als ommetjes geopend.

Eurogames 2022
Gezamenlijk met Diversiteit en Gay Sport Nijmegen zijn de Eurogames 2022 naar Nijmegen gehaald, het grootste Europese sportevenement voor de LHBTI-gemeenschap.

Gymzaal De Grote Boel
Gymzaal De Grote Boel is opgeleverd en geopend.


Wielerevenementen

De Boels Ladies Tour startte en finishte in onze stad. De Boels Ladies Tour is de oudste UCI wielerronde van Nederland voor de internationale vrouwelijke wielertop.  
Op het Rush Hour-evenement reden topsporters en talentvolle wielrenners in één race over een snel en technisch parcours dwars door onze historische binnenstad.

Watersportcentrum in de Spiegelwaal
We hebben verder gewerkt aan de realisatie van het Bastion, het watersportcentrum in de Spiegelwaal. Er is met de participerende verenigingen gewerkt aan een haalbaar en betaalbaar planconcept.

Sportontwikkeling Nijmegen Noord
We zijn gestart met de voorbereidingen voor sportontwikkeling in Nijmegen Noord, zoals Urban Fit Track (Groene Lint), bouw van de Sporthal Plus in Hof van Holland, het multifunctioneel veld in Koudenhoek en de bouw van gymzaal De Stelt. De uitvoering hiervan start in 2020.

Kennisagenda sport en bewegen
Gezamenlijk met kennispartners als de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben wij de kennisagenda sport en bewegen uitgevoerd en voorbereidingen getroffen voor het Active Living Event (juni 2020) waarbij de vraag ‘hoe breng en houd je mensen in beweging’ centraal staat. Dit event vindt plaats tijdens de World University Championship Cycling 2020 (WUCC), een tweejaarlijks topsportevenement voor de best studerende wielrenners en mountainbikers ter wereld. In 2020 ontvangen we deze in Nijmegen.

Voorbereiding nota’s
We zijn in 2019 gestart met de Nota Nijmeegse binnensportaccommodaties en de Toekomstvisie Zwembaden in Nijmegen die in 2020 worden opgeleverd.

Nijmegen op weg naar een echte beweegstad
Het gaat hierbij niet alleen om sport, maar om alle vormen van bewegen. Op dit gebied is er een groot aantal initiatieven ondernomen, waaronder de verbetering van bestaande en realisering van nieuwe sportaccommodaties.

Samen Nijmegen in beweging krijgen en houden
Wij maken sporten en bewegen voor al onze inwoners mogelijk en motiveren hen te gaan bewegen en te sporten. Dit hebben wij in 2019 ingevuld op verschillende manieren, bijv. door de inzet van buurtsportcoaches, ondersteuning van sportverenigingen en de beweging en Groen, Gezond en in Beweging. In het project ‘Bewegen, spelen & ontmoeten in de wijk’ hebben we samengewerkt met Gezondheid, Onderwijs, Wijken en Openbare Ruimte om verschillende praktische zaken te stimuleren, zoals onder bewegend leren, openbare en groene speelpleinen, beweegroutes, KWIEKroutes en ommetjes.

Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49