Stadsrekening 2019

Taakvelden

5.6 Media

bedragen x € 1.000

5.6 Media

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Financiële lasten per programma

60577

Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

5.649,5

5.649,5

5.628,2

21,3

 V

61392

Media

339,7

339,7

317,5

22,2

 V

5.989,2

5.989,2

5.945,7

43,5

 V

Financiële baten per programma

Saldo van lasten en baten

5.989,2

5.989,2

5.945,7

43,5

 V

V=voordeel; N=nadeel

Lasten

x 1 duizend
Begroot € 5.989
Gerealiseerd € 5.946
Afwijking € 44
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49