Stadsrekening 2019

Veiligheid

Geleerde lessen

Belang van multidisciplinaire samenwerking
Veiligheid is geen op zichzelf staand gegeven maar staat altijd in verbinding met sociale en ruimtelijke vraagstukken en kan dus ook alleen maar in samenhang met die vraagstukken worden benaderd. Vandaar het belang van multidisciplinaire samenwerking. Dat draagt ook in belangrijke mate bij aan de resultaten die we boeken, zoals het succes bij de samenwerking tussen Zorg- en Veiligheidshuis, Regieteams en Sociale Wijkteams, de inbedding van de Veiliger Wijkteams in de bestaande wijknetwerken en de naleefstrategieën rondom fysieke veiligheid die hebben geleid tot een versterking van de integrale samenwerking tussen gemeente, Omgevingsdienst (ODRN) en Regionale Brandweer (VRGZ).

Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49