Stadsrekening 2019

Veiligheid

Begrotingswijzigingen

Begrotingswijzigingen

De primitieve begroting 2019 bedroeg € 18,5 mln. Bij de Slotwijziging hebben we voor het IGP (intergemeentelijke projectgroep voor de aanpak van ondermijning in Gelderland-Zuid) zowel de lasten als de baten van  € 0,2 miljoen in de begroting opgenomen.
Daarnaast is bij de Slotwijziging budget voor FLO (Functioneel LeeftijdsOntslag voormalig personeel Brandweer) € 0,8 miljoen budgettair-neutraal verplaatst van het programma Bestuur en Organisatie naar het programma Veiligheid.

Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.

Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49