Stadsrekening 2019

Taakvelden

0.4 Overhead

bedragen x € 1.000

0.4 Overhead

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Financiële lasten per programma

60788

Onderzoek en statistiek

189,8

190,6

40,7

149,8

 V

61060

Public Affairs

39,7

39,1

46,5

7,4

 N

60018

Algem.juridische advisering

5,0

5,0

10,0

5,0

 N

60694

Procesmanagement GSB

56,5

56,5

52,0

4,4

 V

60347

Administratieve afhandeling

-44,9

-44,9

-37,1

7,8

 N

60703

Actieprogramma I-net

0,0

0,0

0,0

0,0

 V

60081

Burgerjaarverslag

0,1

0,0

0,0

0,0

 N

60689

Knelpuntbudget ISV

0,2

0,0

0,0

0,0

 N

67006

0.4 Overhead

56.817,0

55.343,9

60.607,1

5.263,2

 N

57.063,1

55.590,0

60.719,2

5.129,2

 N

Financiële baten per programma

60788

Onderzoek en statistiek

-156,1

-156,1

-16,6

139,4

 N

61060

Public Affairs

0,0

0,0

-51,1

51,1

 V

60694

Procesmanagement GSB

-1,0

-1,0

0,0

1,0

 N

60347

Administratieve afhandeling

-37,1

-37,1

0,0

37,1

 N

67006

0.4 Overhead

-3.560,0

-6.544,9

-7.505,5

960,7

 V

-3.754,2

-6.739,1

-7.573,2

834,1

 V

Saldo van lasten en baten

53.308,9

48.851,0

53.146,0

4.295,1

 N

V=voordeel; N=nadeel

Lasten

x 1 duizend
Begroot € 55.590
Gerealiseerd € 60.719
Afwijking € -5.129
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49