Stadsrekening 2019

Taakvelden

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

bedragen x € 1.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Financiële lasten per programma

60044

Rampenbestrijding

12.905,3

12.905,3

12.936,9

31,7

 N

67015

1.1 Crisisbeheersing&brw Uitvkv

0,0

774,3

748,0

26,3

 V

12.905,3

13.679,6

13.685,0

5,4

 N

Financiële baten per programma

60044

Rampenbestrijding

-20,5

-20,5

-27,9

7,4

 V

-20,5

-20,5

-27,9

7,4

 V

Saldo van lasten en baten

12.884,8

13.659,1

13.657,0

2,1

 V

V=voordeel; N=nadeel

Het  beperkte voordelige saldo van € 2k bestaat uit een nadeel van € 24k  op Slachtofferhulp door de gestegen bijdrage per inwoner en een in rekening gebrachte naheffing over 2018 en een voordeel van € 26k op de uitvoeringskosten van dit taakveld. Deze laatste komt doordat de werkelijk te betalen FLO vergoeding  voor voormalig personeel van de Brandweer lager was dan begroot.

De gemeentelijke uitvoeringskosten worden op totaalniveau centraal toegelicht.

 

Lasten

x 1 duizend
Begroot € 13.680
Gerealiseerd € 13.685
Afwijking € -5
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49