Stadsrekening 2019

Taakvelden

1.2 Openbare orde en veiligheid

bedragen x € 1.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Financiële lasten per programma

61390

IGP

0,0

107,3

-48,0

155,3

 V

60038

Vergunningen

15,1

15,1

0,6

14,4

 V

60404

Overige toezicht

0,0

0,0

7,2

7,2

 N

61204

Bijzondere projecten

348,0

264,7

214,4

50,3

 V

60042

Openbare Orde

276,0

46,8

67,3

20,5

 N

61042

Veiligheidshuis

135,2

135,2

195,7

60,5

 N

60031

Antidiscriminatiemaatregelen

69,3

69,3

81,3

12,0

 N

67016

1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv

4.934,6

5.338,5

5.005,2

333,3

 V

5.778,2

5.977,0

5.523,8

453,2

 V

Financiële baten per programma

61390

IGP

0,0

-24,1

-2,2

21,9

 N

60038

Vergunningen

-196,5

-196,5

-235,5

39,0

 V

60404

Overige toezicht

0,0

0,0

-0,4

0,4

 V

61204

Bijzondere projecten

0,0

0,0

-38,3

38,3

 V

60042

Openbare Orde

-1,9

-1,9

-8,3

6,4

 V

61042

Veiligheidshuis

0,0

0,0

-72,1

72,1

 V

67016

1.2 Op. orde & veiligheid Uitvkv

0,0

-197,4

-403,7

206,3

 V

-198,5

-420,0

-760,6

340,6

 V

Saldo van lasten en baten

5.579,7

5.557,0

4.763,2

793,8

 V

V=voordeel; N=nadeel

Het voordelige resultaat op het taakveld Openbare Orde en Veiligheid is vrijwel volledig gerelateerd aan de uitvoeringskosten. Inhoudelijk zijn er geen significante afwijkingen. Onderstaand per deelproduct een toelichting.

  • Bij Vergunningen is door meer aanvragen een voordeel van € 55.000 gerealiseerd.
  • Door de hogere bijdrage per inwoner is er een nadeel van € 12.000 bij Antidiscriminatie
  • De hogere bijdrage per inwoner en een naheffing over 2018 leiden tot nadeel van € 24.000 bij Slachtofferhulp
  • Bij Openbare orde leiden  niet begrote uitgaven voor juridisch advies tot een nadeel van € 14.000
  • Bij Overig toezicht leiden de kosten voor trailers en afvoeren van diverse wrakken tot een nadeel van € 7.000

Deze voor- en nadelen  houden elkaar nagenoeg  in evenwicht.

Verder hebben de  begrote lasten voor het  Veiligheidshuis, Bijzondere projecten en het IGP grotendeels betrekking op de inzet van personeel. Het voordelige saldo op deze deelproducten heeft  daarmee geen inhoudelijke oorzaak. Aangezien de werkelijke personeelskosten onderdeel uitmaken van de uitvoeringskosten, moet dit saldo dus worden gezien als onderdeel van de uitvoeringskosten.

De begroting van het IGP komt overeen met het aandeel van Nijmegen. De opbrengsten zijn de vergoedingen door de deelnemende gemeenten in Gelderland-Zuid.  We verantwoorden kosten en opbrengsten in de uitvoeringskosten, wat hier leidt tot een verschuiving tussen de deelproducten IGP en uitvoeringskosten.  In het Veiligheidshuis en bij de bijzondere projecten zijn de  kosten van de  personele inzet eveneens onderdeel van de uitvoeringskosten. De gemeentelijke uitvoeringskosten worden op totaalniveau centraal toegelicht.

Lasten

x 1 duizend
Begroot € 5.977
Gerealiseerd € 5.524
Afwijking € 453
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49